Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Chú ý: Xin hãy đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng download4.cc.


Điều khoản sử dụng này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn, cá nhân hoặc tổ chức ("bạn" hoặc "người dùng") và download4.cc, về việc sử dụng http://www.download4.cc/vi/ và các trang web liên quan khác , được sở hữu và/hoặc điều hành bởi download4.cc, các sản phẩm và Dịch vụ, như được định nghĩa bên dưới.


Bằng cách truy cập và sử dụng các trang web và dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng và chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản sử dụng này, xin hãy điều hướng khỏi Trang web hoặc Dịch vụ.


https://www.download4.cc/vi/ có thể thay đổi Điều khoản theo thời gian. Khi thực hiện những thay đổi này, chúng tôi sẽ đăng Điều khoản sửa đổi tại đây. Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng Dịch vụ sau ngày Điều khoản thay đổi được áp dụng, điều này có nghĩa là bạn chấp nhận các Điều khoản đã cập nhật.


Bằng cách sử dụng dịch vụ này, người dùng đồng ý không tải xuống các tài liệu có bản quyền.


Bằng cách sử dụng dịch vụ này, người dùng đồng ý không sao chép hoặc phân phối tài liệu được tải xuống bằng dịch vụ này dưới bất kỳ hình thức nào. Dịch vụ này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân.


Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của bất kỳ tài liệu nào và muốn chặn tải bất kỳ video nào, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua email mà bạn có thể tìm thấy trên trang chủ. Chúng tôi sẽ chặn tải các video đó xuống.


Người dùng chịu rủi ro khi sử dụng dịch vụ này và https://www.download4.cc/vi/ không chịu trách nhiệm về các tập tin đã tải xuống.


Không thể sử dụng dịch vụ này để phát triển trang web của bên thứ ba. Các trang web được phát hiện sử dụng dịch vụ này từ xa sẽ bị cấm sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


Tất cả nội dung trên download4.cc đều có bản quyền và thuộc về https://www.download4.cc/vi/.